M.E.B Özel Okyanus Sanat

line
 

Okulumuzda her yaş grubuna eğitim verilmektedir.

 

                            

 

 

Okyanus Sanat LCM (LONDON COLLEGE OF MUSİC) sınav başvuru ve eğitim merkezidir.

LCM programlarına yazılarak uluslararası geçerliliğe sahip müzik diplomalarına sahip olabilirsiniz.


Kuşkusuz her insan müzik dinler. Müziği dinleriz ve seslendirilen müziğe karşı duygusal tepkiler veririz.Bu bizim hayatımız için vazgeçilmez bir unsurdur. Çünkü müzik, insanın kendisiyle çevresi arasında ilişki, iletişim ve etkileşiminde önemli bir yere sahiptir. Hayata daha fazla anlam yükleyebilmenin tek yolu, müzikle ilgili eğitim almaktan geçer. Okyanus Sanat , Maltepe'de gitar kursu ,keman kursu ,piyano kursu ,bağlama kursu ,flüt kursu ,şan kursu ve konservatuaralara hazırlık kursları veren kaliteli bir müzik atölyesidir.

 


Müzik eğitimi almış insanların dünyaya bakış açılarının farklı ve geniş, yaratıcılıklarının yüksek olduğu bilimsel bir gerçektir. Hedefimiz kendi dallarında öğrenim görmüş uzman eğitmen kadromuzla sizlere doğru bir müzik eğitimi vermektir.

 

 

                                         Bu amaçla Okyanus Sanat 2011 yılında eğitim vermeye başlamıştır.

 

line

 

 DERSLERİMİZ

 

Piyano Dersi

 

Maltepe’deki müzik kursumuzda piyano dersleri bire bir  özel ders şeklinde verilmektedir .Dersler branşlarında uzman ve pedagojik eğitim almış öğretmenler tarafından işlenmekte ve ders saatleri öğrencinin durumu ve isteğine göre 4 ile 8 saat olarak düzenlenmektedir .Müzik kültürü ve müzik teorisi için ekstra ücretsiz derslere de yer veren programımız ezberciliğin yanı sıra kalıcı bir müzik eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Yıl içerisinde yapılan çalışmalar öğrenci dinletileri ve öğrenci konserleri ile ortaya koyulmakta ve bu etkinlikler müzik gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadırPiyano eğitimi çoklu zeka erken uyarımı ve zeka gelişimi için çok önemli vazgeçilmez yollardan biridir. Piyano eğitimi ,bebeklerin, çocukların, gençlerin hatta yetişkinlerin zihinsel gelişimlerini arttırmaktadır. Heidelberg nöroloji üniversitesi kliniği biomanyetizma bölümü bilim adamlarınca yapılan bir araştırmada senfoni orkestrası sanatçılarının ve sıradan dinleyicilerin beyinlerinin fotoğrafik sonuçları oluşturulmuştur. Görüntüler karşılaştırıldığında sanatçıların beyinlerinde, özellikle de korteks bölgesinde dinleyicilerden daha fazla gelişme olduğu görülmüştür.

 

PİYANO DERSLERİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

 

 • CZERNY
 •  HANON
 •  GAM ÇALIŞMALARI
 •  ÇEŞİTLİ BESTECİLERDEN SEÇME ESERLER
 •  KOLAY PİYANO METODU
 •  SOLFEJ-LAVİGNAK BOOKS
 • SOLFEJ- MUAMMER SUN
 • RİTMİK OKUMA-FONTAİNE

 

 


 

 

Gitar Dersi

 

Maltepe'deki müzik kursumuzda gitar dersleri bire bir özel ders ve grup dersleri şeklinde verilmektedir.Gitar dersleri branşlarında uzman ve pedagojik eğitim almış eğitmenler tarafından verilmekte olup ders saatleri öğrencilerin durumu ve isteğine göre aylık 4 ile 8 saat arasında değişmektedir.Müzik teorisi ve müzik kültürü için ekstra ücretsiz derslere de yer veren programımız ezberciliğin yanı sıra kalıcı bir müzik eğitimi vermeyi hedeflemektedir.Gitar derslerinde   flamenko ,caz ,latin , klasik müzik formlarının yanında güncel şarkı ve müziklere de yer verilmektedir.Yıl içerisinde yapılan çalışmalar öğrenci dinletileri ve öğrenci konserleri aracılığıyla ortaya koyulmakta ve bu etkinlikler müzik gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır.Sizleri müzik ve müzik eğitimi ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için Maltepe'deki müzik kursumuza bekliyoruz.Çalışmalarımızı ve paylaşımlarımızı instagram ve youtube adresimizden de takip edebilirsiniz. Maltepe gitar dersi.

 

Klasik gitar, gitar türlerinin en ilkeli ve sadesi olarak tanımlanabilir. Gitarın gövdesinin ortasında ses deliği denilen yuvarlak bir boşluk bulunur. Gitarın telleri titreştiğinde gövdenin içinde bulunan hava titreşir ve tek çıkış noktası olan bu yuvarlak boşluktan dışarı ses olarak geri çıkar. Klasik gitarda; kalın 3 tel, ipek üzerine sarılmış çelik, ince 3 tel ise naylondur. Genellikle parmak ile çalınır. Klasik gitarda sağ elin görevi daha fazladır. Sağ eli kullanarak gitarda çok farklı ritim ve harmonikler oluşturulabilir. Genelde klasik ve flamenko tarzı müziklerde kullanılır.

 

 GİTAR DERSLERİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

 

 • RODRİGUEZ ARENAS LİBROS        1-2-3-4
 • CARLEVAURO TECNİCAL BOOKS   1-2-3-4
 • PAPARARO ARPEGGİOS
 • SYSTEMATİC STUDİES FOR FLAMENCO GUİTAR – JUAN SERRANO
 • 102 KLASİK GİTAR REPERTUARI – BEMOL MÜZİK YAYINLARI
 • FLAMENKO SANATI VE GİTAR – PROF .DR M.SAFA YEPREM
 • GİTAR METODU –TEMEL HAKKI KARAHASAN
 • POP GİTAR REPERTUARI
 • SOLFEJ-MUAMMER SUN
 • SOLFEJ-LAVİGNAK BOOKS
 • RİTMİK OKUMA - FONTAİNE

 

YARDIMCI KAYNAKLAR

 

 • GİTARDA MODAL AÇILIMLAR VE AKOR YAPILARI - PROF.DR M.SAFA YEPREM
 • PROGRESSİON BOOK

 

 Klasik Ve Akustik Gitarlar farkı

 

Klasik ile akustik gitar arasindaki temel fark tellerindedir. Klasik Gitarda ince teller naylon (misina) dan yapilmistir. Kalın teller ise sargılıdır ve ipek üzerine çelik sarımlıdırlar. Akustik gitarda ise teller tamamen çelikten yapilmistir.Tel takımının inceleğine ve kalınlığına göre değişse de genel olarak kalın 4 tel çelik üzerine çelik sarımlı, ince 2 tel ise sarımsız çeliktir. Teknik olarak klasik gitarlar parmaklarla, daha dogrusu trnaklarla akustik gitarlar ise pena ile çalınırlar. Ancak bu bir kural değildir. Bazı gitaristler klasik gitarı penayla, akustik gitari parmakla çalarlar. Her iki gitarin da klavye düzenleri aynıdır.Notalar aynı şekilde dizilmişlerdir.Klasik ve akustik gitarlar tarz olarak da oldukça farklıdırlar.

 


 

 

 Keman Dersi

 

Maltepe’deki müzik kursumuzda keman dersleri bire bir  özel ders ve grup dersleri olarak verilmektedir .Dersler branşlarında uzman ve pedagojik eğitim almış öğretmenler tarafından işlenmekte ve ders saatleri öğrencinin durumu ve isteğine göre 4 ile 8 saat olarak düzenlenmektedir .Müzik kültürü ve müzik teorisi için ekstra ücretsiz derslere de yer veren programımız ezberciliğin yanı sıra kalıcı bir müzik eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Yıl içerisinde yapılan çalışmalar öğrenci dinletileri ve öğrenci konserleri ile ortaya koyulmakta ve bu etkinlikler müzik gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Sizleri müzik  ve müzik eğitimi ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için Maltepe ‘ deki müzik okulumuza bekleriz. Çalışmalarımızı ve paylaşımlarımızı instagram ve youtube adresimizden takip edebilirsiniz. Maltepe keman kursu.

 

Keman, Viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Akort sesleri pesten tize sol, re, la, mi’dir.Keman yayına arşe denir. Keman gibi yaylı enstrümanların kökeni, Orta Asya göçebe atlı kültürlerinden gelmektedir; Kazak Kopuzu buna örnek olarak gösterilebilir. Tüm bu enstrümanların telleri günümüzde de olduğu gibi hala daha at kılından yapılmaktadır. Bu müzik aletleri, Orta Asya’dan ipek yolu aracılığıyla, Çin’e, Hindistan’a ve Orta Doğu’ya yayılmıştır. Orta Doğu’da Bizans, lir adı altında ilkel bir keman çeşidi geliştirmiştir. Günümüz anlamdaki keman ilk olarak 14.yüzyılda Kuzey İtalya’da ortaya çıktı. bu dönemden sonra keman Avrupa’da yayılmıştır.

 

Keman Derslerinde Kullanılan Metotlar

 

 • Ömercan Keman Metodu I-II
 • Suziki Keman Metodu
 • Hans Sitt 100 studies, Op: 32
 • Hohmann, Practical Violin Metodu book 4
 • Otokar Sevcik, School of Violin Techniques, Op.1, Book 1
 • Otokar Sevcik, School of Bowing Techniques. Op.2, Book 2
 • Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders kitapları

 

Keman dersi almaya başlamadan önce kişinin beden yapısı ile çalgının ve yayın uyumu dikkatle ele alınmalıdır. Duruş ve tutuş keman çalma konusunda en önemli faktördür.  Keman dersleri başlamadan önce bu hassas konuya değinmek ve öğrenciyi ona göre yönlendirmek gerekmektedir. Maalesef keman kursları içinde bu konulara fazla dikkat edilmediği  gözlenmiştir.

 


 

 

Elektro Gitar Dersi

 

Eğitim süresi boyunca, sağ ve sol el koordinasyonu ve performans geliştirici çalışmalar, teknik çalışmalar, doğaçlama solo çalışmaları, beste yapma teknikleri, temel akor ve ritm bilgisinin yanı sıra solo ve orkestrasyon çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin çalışmaları dönem ve yıl olarak raporlanmakta ve yıl sonu konserleriyle sergilenmektedir.Elektro gitar eğitimlerimiz, ayda 4 saat olarak alınmaktadır. Haftada 1 gün  1 saat (60 dakika) Bireysel Enstrüman Eğitimi şeklinde işlenmektedir. Ders günlerimiz eğitmenimize ve öğrencimize uygun bir gün ve saat seçilerek programlanmaktadır.Hafta içi ve hafta sonu programlarımız mevcuttur. Her yaşa ve her seviyeye ders verilmektedir. Herhangi bir kurs dönemi söz konusu olmadığından istediğiniz an gelip başlayabilirsiniz. Eğer enstrümanınız yoksa kurumumuz 'Elektro Gitar' alımları konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Kurumumuza kayıt yaptırmak yada eğitmenlerimizle yüz yüze görüşmek için bizi arayarak randevu alabilir, seviyeniz hakkında bilgi sahibi olabilir, eğitmenlerimize derslerin işleyişi ve enstrüman ile ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu yöneltebilir. Detaylı bilgi için Elektro gitar kursu - Okyanus Sanat

 

Elektrogitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektriğe çeviren ve böylece amplifikatöre bağlandığında yüksek miktarda ses alınabilen gitardır. Diğer gitarlar gibi elektrogitarlar da sap, gövde ve baş olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu arada bazı elektrogitarlarda baş bulunmayabilmektedir. Gitarda gövde, manyetikleri, sesin tonu ve seviyesini ayarlayan kontrol devrelerini içeren ve tellerin bir ucunun bağlandığı bölümdür. Teller, köprü adı verilen metal bir donanım üstünden geçerek ya gövdeye doğrudan ya da köprünün kendisine bağlanmaktadır. Tellerin hemen altında, köprüyle sap arasında yer alan, tellerin mekanik titreşimini elektriğe çeviren manyetikler, gövdenin içine yerleştirilen elektronik ses-ton kontrol devresine bağlıdır. Bu devre, manyetiklerden gelen sinyalin, amplifikatöre gitmeden önce tonunda ve ses seviyesinde değişiklik yapmak için kullanılır. Ayrıca yine gövdedeki manyetik seçici anahtar, sesin rengini değiştirmek için istenilen manyetik veya manyetiklerin seçilmesini sağlar. Gövdenin sapla birleştiği yerin alt tarafı, sapın gövde içindeki perdelerine kolay ulaşılması için, içeri doğru oyuk olarak yapılabilir (Single Cutaway). Bazı gitarlarda bu oyuk hem altta hem de üstte olabilmektedir (Double cutaway). Gövdenin şekli, gitar oturarak veya ayakta çalınırken en iyi dengeyi sağlayacak şekilde tasarlanır.

 

 


 

 

Bağlama Dersi

 

Bağlama derslerimiz, öğrencinin isteğine bağlı olarak haftada bir veya iki gün birer saat olmak üzere dershanemizde veya evinizde birebir(özel) olarak verilmektedir.Bağlama derslerimiz, Bağlama düzeni ve Bozuk düzeni(kara düzen) olmak üzere iki ayrı kategoride ele alınmaktadır. Öğrenci, öğrenmek istediği tarz ve kategoriyi kendisi belirler.Ders günleri ve saatleri öğrencinin kendi isteğine göre belirlenir.Öğrenci Bağlama Eğitiminin yanı sıra, aynı ders içerisinde uygulamalı olarak Nota, Usul, Solfej, Türk Halk Müziği Nazariyatı derslerini de alacaktır.

 

 


 

 

Akustik Gitar Dersi

 

Görünüş itibariyle klasik gitarı andıran akustik gitarın gövdesi, klasik gitardan biraz daha şişman ve basıktır. Daha dar bir sapa ve çelikten yapılmış tellere sahip olması, akustik gitarın klasik gitarla arasındaki en büyük farktır. Tellerin çelikten olması, akustik gitarın klasik gitardan daha basınçlı gergin bir sapa sahip olmasını ve sesinin klasik gitardan daha sert ve temiz çıkmasını sağlar. Genellikle akustik gitarların en kalın 4 teli sarımlıçelik, diğer 2 teli ise sarımsız çeliktir. Akustik gitarlar genellikle penayla çalınır. Rock, Blues, ve Caz müzik türlerinde çok kullanılan bir gitar türüdür.Öncelikle temel parmak egzersizleri ile öğrencinin parmaklarının ısınması sağlanır.  Daha sonra bazı temel alıştırmalar ve yürüyüşler verilerek öğrencinin özellikle sol elinin akor basacak esnekliğe ulaşması sağlanmaya çalışılır. Bu sağlandıktan sonra akor bilgisi teorik olarak verilerek bir akor oluşumunun ne anlama geldiği algılatılır.Bu teorik izahlardan sonra gitar dersi temel akorların çalışılmasıyla devam eder. Özellikle birinci pozisyondan akorlar öğretilir. Ardından ritim bilgisi teorik olarak verildikten sonra uygulamalı olarak öğretilen temel akorların da kullanılmasıyla ritim çalışmaları yapılır. Öğrencinin yoğun egzersiz ve teori çalışmalarından sıkılmasının önüne geçilmek için öğrenilen akorları kapsayan basit parçalar verilir ve bunların düzgün bir şekilde çalınması sağlanır. Bu sıralamayla yeni pozisyonlardan yeni akorlar öğretilerek yeni parçalar çalıştırılır. Tüm pozisyonlarda temel akorlar öğretildikten sonra rock gitar tekniklerine geçilerek bu tarzın çalışması yapılır. Sol el ve sağ el üzerinde rock teknikleri çalıştırılır. Bu teknikler ile sağ ve sol elin senkronize edilmesi ve performansın en üst düzeye çıkarılması sağlanır. Blues, funk, caz gibi türlerle ilgili akor ve ritim çalışmaları yapılarak sözü geçen tarzların repertuar çalışmasına geçilir. 7 ' li  9 ' lu ve diminished akorların öğretilmesinin ardından arpej çalışmaları yapılır. Doğaçlama ve melodi üretimi konusunda öğrenci bilgilendirilir ve ünlü virtüözlerin teknikleri çalışılır. Gitar dersi için bütün bu çalışmaların haftada bir gün bir saatten en az 8 ayı kapsayan bir süreç olduğu unutulmamalıdır.

 

 


 

 

Yan Flüt Dersi

 

Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.

 

 • Baş (ya da ağızlık)
 • Gövde
 • Kuyruk

 

Bu müzik aletinin satın alınırken verilen bir temizleme çubuğu bulunur. Çalgının başına pamuk konularak flütün içi temizlenir Çalgının baş bölümünde bir üfleme deliği vardır. Bu nedenle bu bölüme “ağızlık” da denir. Üfleme deliği çalıcının alt dudağına dayalıdır. Sağ omuz yönünde, yere koşut olarak tutulur. Sol el ağızlık tarafında, sağ el ise kuyruk tarafında tutulur. İki elin baş parmağı alttan flütü destekler. Flütün borusu silindir şeklindedir. Çapı 1,9 cm’dir. Flüt ağızlıktan başlayarak kapalı uca dek 67,2 cm’dir.Günümüzde nikel, gümüş, altın gibi madenlerden yapılmaktadır. Fakat XX. yy.’lın başlarına kadar abanoz, nar gibi sert ağaçlardan yapılırdı. Metal olduğu halde tahta nefesli çalgılar grubu üyesidir. Bunun nedeni ses renginin tahta tınısı vermesi ve diğer tahta nefesliler ile iyi kaynaşması ve ses elde ediliş yönteminin tahta enstrümanlar gibi olmasındandır. Tahta flütün en önemli özelliği tatlı, yuvarlak ve olgun olmasıydı. Metal alaşımlardan yapılmaya başlamasıyla bu özelliklerini büyük ölçüde yitiren flüt daha çevik, ses niteliği yönünden ise parlaklık kazanmıştır. Özellikle ince sesler metalden yapılan flütlerde daha kolay ve güvenlidir.

 


 

 

Solfej Dersi

 

Solfej, bir müzik parçasının notalarını, do, re, mi gibi tek sesli adlarla okuyarak seslendirmeye denir. Bu anlamıyla solfej, bir müzik parçasının notalarını okumak ya da çalmak ile özdeştir. Müzik öğretiminde bu amaçla yapılan çalışma ve alıştırmalara da solfej denir. Bu çalışma a, o, u gibi ünlülerle yapılırsa buna vokaliz adı verilir.Solfej çalışmasında öğrenciler anahtarları, ses aralıklarını, ritimleri, tonalite ve değiştirme işaretlerini, özetle müzik yazımının bütün öğelerini tanımayı ve bunları gerçek seslere dönüştürmeyi öğrenirler. Bu bakımdan solfej müzik öğreniminde önemli bir yer tutar. Yalnızca şan öğrencileri değil, çalgı öğrencileri de solfej öğrenimi görürler.

 

Okyanus Sanat, Maltepe'de gitar dersi ,keman dersi,piyano dersi ,bağlama dersi ,yan flüt dersi ,şan dersi ve konservatuaralara hazırlık dersleri veren kaliteli bir müzik atölyesidir. Maltepe 'de bulunan müzik kursumuza Pendik , Kartal , Küçükyalı , Bostancı ,Kadıköy ve Ataşehir' den katılan kursiyerlerimiz bulunmaktadır.Müzik  Kursumuz Maltepe 'nin en işlek bölgesinde bulunmakta olup bir çok yerden kolay ulaşım sağlayabileceğiniz bir konumdadır.

 


 

 

LONDON COLLEGE OF MUSİC SINAVLARI MALTEPE'DE


Bu sisteme göre her yıl belirlenen tarihlerde İngiltere'den gelecek olan London College of Music (LCM) yetkililerinin yapacağı sınavlara katılacak öğrenciler, belirlenen sekiz seviye sınavını tamamladıklarında tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca sekizinci seviyeyi tamamladıktan sonra öğrenci isterse LCM'in Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarının sınavlarına girerek bu diplomaları da alabilmektedir.
Okyanus Sanat olarak en önemli hedefimiz Türkiye'de verilen müzik eğitiminin uluslararası kabul görmüş metot ve sistemlerle gelişmesini sağlayarak düzenli, istikrarlı ve kaliteli bir sonuca ulaşabilmektir.Okyanus Sanat LCM sınavlarında yüksek başarı sağlamaktadır.London college of music sertifikaları isteyen öğrenciler Maltepe'deki Okyanus Sanat gelerek sınava dahil olabilirler.

 

 

Maltepe Müzik Dersleri

Okyanus Sanat , Maltepe'de gitar kursu ,keman kursu ,piyano kursu ,bağlama kursu ,flüt kursu ,şan kursu ve konservatuarlara hazırlık kursları veren kaliteli bir müzik atölyesidir.Maltepe'deki atölyemizde gitar dersleri bire bir özel ders ve grup dersleri şeklinde verilmektedir.Dersler branşlarında uzman ve pedagojik eğitim almış eğitmenler tarafından verilmekte olup ,ders saatleri öğrencilerin durumu ve isteğine göre aylık 4 ile 8 saat arasında değişmektedir.Müzik teorisi ve müzik kültürü için ekstra ücretsiz derslere de yer veren programımız ezberciliğin yanı sıra kalıcı bir müzik eğitimi vermeyi hedeflemektedir.Gitar derslerinde   flamenko ,caz ,latin , klasik müzik formlarının yanında güncel şarkı ve müziklere de yer verilmektedir.Yıl içerisinde yapılan çalışmalar öğrenci dinletileri ve öğrenci konserleri aracılığıyla ortaya koyulmakta ve bu etkinlikler müzik gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır.Sizleri müzik ve müzik eğitimi ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için Maltepe'deki müzik kursumuza bekliyoruz.